Home
Evolution
Climate
Genealogy
Contact
Links

Bij de genealogie Touw,

 

Genealogie Touw 

 

 

Aard en doelstelling van de beschrijving
Bij het verzamelen van gegevens voor de genealogie Schot in manlijke en vrouwelijke lijn vond ik bij het archief van het CBG in Den Haag een afschrift van de genealogie Touw, die oorspronkelijk beschreven was door Cornelis (Kees) Touw. Hierin vond ik vanwege de huwelijken Touw-Schot wat gegevens voor mijn parenteel Schot. Omdat de beschrijving van Kees interessant is en aangevuld is met persoonlijke en historische gegevens besloot ik daarna om ook al zijn gegevens te publiceren op internet, althans voor zover respect voor privacy dat toelaat. Helaas heb ik Kees (nog) niet kunnen bereiken om dit te overleggen, maar ik ga er vooralsnog vanuit dat het een goed idee is deze informatie met de moderne middelen open te stellen voor een groter publiek. Nu was dit parenteel, zoals helaas gewoonlijk, alleen in de manlijke lijn. Ik heb wel aangevuld met de mij bekende afstammelingen in de vrouwelijke lijn, maar de vrouwelijke lijn in dit bestand is zeer onvolledig. Ook heb ik de nakomelingen van de ongehuwde Johanna Touw (1784-1857), naamdragers dus, wel verder uitgewerkt. De gegevens van het bestand zijn ook ten dele door mij gecontroleerd aan de hand van online archief gegevens. Hierdoor heb ik een tak gevonden, die nog niet in het bestand zat, de nakomelingen van Adriaan Touw (1805-1893), die in Goes ging wonen en ook deze heb ik in manlijke lijn uitgewerkt. Naast de gegevens uit Kees Touw,s ‘Het vissers en schippersgeslacht Touw uit Bergen op Zoom’ zijn ook sites van archieven en particuliere sites geraadpleegd, zoals beschreven bij de genealogie Schot. 

Bij de genealogie Schot

 Genealogie SchotDoelstelling
Na wat oriënterend onderzoek raakte ik geïnteresseerd in een aantal aspecten van de geschiedenis van onze familie. Ik besloot daarom een parenteel te nemen als uitgangspunt van het onderzoek. Alle nakomelingen van Reinier Schot (geb 1714) en Maria Elisabeth Ootmoet, die geboren werden tot in het begin van de 20e eeuw in manlijke en in vrouwelijke lijn wilde ik in het systeem krijgen. De kern van het onderzoek gaat dus over een tijdsbestek van ca 200 jaar met daarin 6 a 7 generaties. Het blijkt dan echter dat Reinier erg veel nakomelingen heeft. Ik wilde zoveel mogelijk gegevens verzamelen van deze nakomelingen en hun partners en ook de ouders van de partners moesten vermeld worden. De nakomelingen van Reiniers broer Jan Schot en zijn vrouw Anna Braakmans heb ik alleen tot het begin van de 19e eeuw verzameld. Verder wilde ik dan in de manlijke lijn dieper in het verleden gaan, om de oorsprong van de familienaam te vinden. Toen bleek dat veel “Schotten” gehuwd waren met personen van steeds dezelfde families vond ik het interessant om ook deze aanverwante families te onderzoeken. Tenslotte bleek dat er ook nogal eens binnen de familie(s) werd getrouwd en wilde ik daarbij de mate van bloedverwantschap tussen deze echtgenoten vermelden.